card
AMPLIFIAMPLIFIAmpliFi HD Mesh Router

AmpliFi HD Mesh Router

AmpliFi ™ HD (Өндөр нягтралтай) Mesh Router нь бие даасан Router болон бусад AmpliFi ™ Mesh Router-тэй хамт ашиглах боломжтой.

Таны гэрт  AmpliFi ™ HD  Mesh Router нь таны дамжуулалт болон тоглоомын эрэлт хэрэгцээг хоцролгүй хангахын тулд хамгийн их нэвтрүүлэх чадварыг хангаж өгдөг нь давуу талтай бөгөөд, тус Router touch-тэй дэлгэц бүхий шинэлэг, энгийн загвартай юм.

Тоо ширхэг
Шууд захиалах